Skip to main content
Please wait...

Odluka o izmjeni Odluke o donošenju plana javnih nabavku ZIS KS za 2022. godinu 6682-4

Vrsta akta
Pojedinačni akti
Oblik akta - pojedinačni akt
Odluka
Plan nabavki
Izvještaj
Ne
Prilog
Odluka (3.48 MB)
Timestamp

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba