Skip to main content
Please wait...

Održan sastanak sa predstavnicima Općinskog suda u Sarajevu

U okviru projekata i planova Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo koji se odnose na digitalizaciju i digitalnu transformaciju organa uprave Kantona Sarajevo, u Kabinetu predsjednika Općinskog suda u Sarajevu održan je sastanak na temu digitalnih (elektronskih) dokumenata, digitalnih potpisa i digitalne (online) komunikacije u smislu njihove pravne valjanosti. Direktor Zavoda je razgovarao sa predstavnicima Općinskog suda u Sarajevu o trenutnim aktivnostima koje se provode na digitalizaciji javne uprave kroz uvođenje elektronskog potpisa u dokumente koji se razmjenjuju između institucija Kantona Sarajevo. Učesnici sastanka su se složili da bi se korištenjem savremenih informacionih tehnologija znatno ubrzalo razmjenjivanje podataka i međusobno službeno komuniciranje institucija u Kantonu Sarajevo, ali i komuniciranje građana prema institucijama Kantona. Predstavnici obje institucije su tokom sastanka zaključili da je kao preduslov za digitalizaciju i digitalnu transformaciju organa uprave Kantona Sarajevo nephodno najprije izvršiti izmjenu određene zakonske regulative.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba