Skip to main content
Please wait...

Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnika Irfana Čengića

Na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, zastupnik Irfan Čengić je podnio zastupničku inicijativu kojom je inicirao donošenje Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo da se svi materijali, čim se upute u skupštinsku proceduru, odmah dostavljaju svim zastupnicima, kako bi se zastupnici mogli konsultovati, pripremiti amandmane i pročitati materijale.
Vrsta akta
Rad organa uprave
Oblik akta - rad organa
Odgovori na zastupnička pitanja
Izvještaj
Ne
Pitanje (prilog)
Sjednica
Prva radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, 28.12.2022
Datum sjednice
Odgovor na zastupničko pitanje
Na istoj radnoj sjednici, Skupština Kantona Sarajevo je donijela Zaključak, broj: 01-04-50220-1/22 kojim je prihvaćena navedena inicijativa zastupnika Irfana Čengića. Nakon što je navedeni Zaključak proslijeđen Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Zavod), Zavod je održao sastanak sa Službom za skupštinske poslove na kojem su dogovoreni tehnički detalji realizacije navedene inicijative. Ovim putem Vas obavještavamo da je Zavod realizovao navedenu inicijativu na osnovu uputa Službe za skupštinske poslove, te je postavljen link na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo u glavnom meni-ju “Rad Skupštine“ pod nazivom “Materijal u pripremi“. Služba za skupštinske poslove će ubuduće sve materijale koji su u skupštinskoj proceduri postavljati na navedeni link i bit će vidljivi svim posjetiocima web stranice Skupštine Kantona Sarajevo. Zavod je i u prethodnom periodu predlagao slično rješenje, te nam je izuzetno drago da je isto realizovano. Koristimo ovu priliku da Vas informišemo da je Zavod pokrenuo aktivnosti oko uspostave nove redizajnirane i tehnički sigurnije web stranice Skupštine Kantona Sarajevo, koja je veoma kompleksna. Cilj nam je da pojednostavimo pristupačnost podataka svim zastupnicima i građanima Kantona Sarajevo. Navedeni projekat će se realizovati u saradnji sa Službom za skupštinske poslove Kantona Sarajevo.
Timestamp

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba