Skip to main content
Please wait...

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Admele Hodžić

Na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 29.03.2023. godine, zastupnica Admela Hodžić je postavila zastupničko pitanje kojim se traži odgovor, odnosno izvještaj za 2022. godinu koji sadrži podatak o planiranim i iskorištenim sredstvima prema ekonomskom kodu 613900-Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Vrsta akta
Rad organa uprave
Oblik akta - rad organa
Odgovori na zastupnička pitanja
Izvještaj
Ne
Odgovor (prilog)
Sjednica
Šesta Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, 29.03.2023
Datum sjednice
Odgovor na zastupničko pitanje
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Zavod) je dana 04.04.2023. godine primio navedeno zastupničko pitanje i ovim putem Vas obavještavamo o sljedećem: Do početka 2020. godine u Zavodu je bilo zaposleno 1 (jedno) lice s invaliditetom koje je steklo sve uslove za odlazak u penziju. Na osnovu člana 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 9/10), Zavod ima obavezu da mjesečno obračuna i u Fond za podsticanje rehabilitacije i upošljavanje osoba s invaliditetom uplati novčani iznos u visini od 25% prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za najmanje jednu osobu s invaliditetom na svakih 16 zaposlenika. U budžetskoj 2022. godini, planirano je i uplaćeno ukupno 2.900,00 KM. Zavod redovno prati isplaćene prosječne neto plaće prema posljednjim statističkim podacima i redovno vrši uplatu potrebnih sredstava.
Timestamp

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba