Skip to main content
Please wait...

U organizacija Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo dana 22.05.2023. organizovan je  Webinar: Osnove sistema Microsoft Office365

Microsoft Office 365 je ubjedljivo najrašireniji paket koji se koristi u dnevnom kreiranju dokumenata, u kolaboraciji i komunikaciji.

Cilj ove jednodnevne edukacije je da uposlenike organa uprave KS  upoznamo sa ključnim i dodatnim opcijama Office-a 365, OneDrive aplikacije i Teams/SharePointa alata te da se na taj način unaprijede

digitalne vještine državnih službenika i namještenika organa uprave KS. Webinaru su mogli prisustupiti svi državni službenicima i namještenicima organa uprave i službi KS.

Sadržaj Webinara:

 1. Microsoft Office 365 (Word, Excel)
  • Kolaboracija
  • Zajednički rad (ko-autorstvo)
  • Dijeljenje dokumenata
 2. OneDrive
  • Organizacija dokumenata
  • Rad sa dokumentima
  • Upravljanje sadržajem OneDrive servisa
 3. Microsoft Teams
  • Timovi I komunikacijski kanali
  • Sastanci u Teams-u
  • Dijeljenje dokumenata I konverzacija
  • Saradnja u Microsoft Teams

 

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba