Skip to main content
Please wait...

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba