Skip to main content
Please wait...

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika: stručni savjetnik – sistem inžinjer

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo - stručni savjetnik - sistem inžinjer - 1 (jedan) izvršilac   Opis poslova: organizuje i unaprjeđuje računarski sistem organa uprave i stručnih službi Kantona i brine se za njegov optimalan rad planira, dokumentuje i unaprjeđuje postavke servera, radnih stanica, korisnika i informatičkih servisa Kantona, te mrežne opreme po potrebi priprema pravilnike i uputstva o upotrebi informacionog sistema planira i postavlja evidenciju i statistiku događaja u sistemu planira mjere pohrane i zaštite sistema i podataka planira postavke i organizaciju sistemskih i aplikativnih programa prati pravce razvoja i stanja informacionih tehnologija u oblasti administracije i razvoja sistema obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu rukovodioca   Uslovi: VSS- Elektrotehnički fakultet ili Fakultet za saobraćaj i komunikacije smjer komunikacije,položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva na poslovima sistemske infrastrukture, poznavanje administracije sistema (Windows, Linux), baza podataka i aplikacija, sklonost timskom radu, kreativnost, odgovornost, orijentiranost cilju i proaktivnost u izvršavanju radnih zadataka   Osnovna plata, bez dodatka za staž, uspjeh, topli obrok i prijevoz, po sadašnjim propisima iznosi 1040 KM. Po propisima koji su u pripremi, umjesto dodatka za uspjeh, na koji novi zaposlenik nije imao pravo prve 2 godine, očekuje se da će biti izvršeno određeno povećanje plate.   Puni tekst oglasa prema kojem se vrši prijava se nalazi u prilogu, a objavljen je na stranici Agencije za državnu službu FBiH na http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=84&view=4705. Oglas je objavljen u dnevnim novinama Dnevni Avaz i Oslobođenje 17.09.2011. REZULTAT: Nije bilo uspješnih kandidata, te će oglas biti ponovljen nakon što se promijeni uslov radnog iskustva sa 3 na 2 godine.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba