Skip to main content
Please wait...

Javni konkurs za popunu radnih mjesta: Pomoćnik direktora za informatiku i Viši stručni saradnik – inžinjer

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnog službenika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo - pomoćnik direktora za informatiku  - 1 (jedan) izvršilac - viši stručni saradnik - inžinjer - 1 (jedan) izvršilac   REZULTAT: Konkurs proveden preko ADS FBIH. Od 2 uspješna kandidata za pomoćnika odabran prvorangirani. Nije bilo uspješnih kandidata za inžinjera, te će konkurs biti ponovljen.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba