Skip to main content
Please wait...

Prilagođavanje kantonalnih web stranica mobilnim uređajima

Obzirom na sve izraženiji trend korištenja mobilnih uređaja, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je krenuo s inoviranjem dizajna web stranice Skupštine, Vlade i ministarstava Kantona Sarajevo. Osnovni cilj novog dizajna, koji se temelji na frameworku Bootstrap, je optimizacija prikaza sadržaja na mobilnim uređajima. Projekat se realizira u potpunosti samostalno a planirano je da se aktivnosti inoviranja dizajna na 24 web stranice, koje je napravio i koje održava Zavod, završe u roku od 2 mjeseca. Prema Google Analytics, godišnji broj korisničkih sesija za sve 24 kantonalne stranice iznosi oko 2 miliona, od čega prednjače MON, MUP, Vlada i MZ sa oko 400.000 posjeta godišnje. Od toga je između 30% i 50% posjeta s mobilnih uređaja i taj trend se svakodnevno povećava. Ova izmjena dolazi nakon što je u 2015. g. završeno ažuriranje platforme na novu verziju na svim stranicama, obzirom da je prvi put postavljena 2009. g. Unapređenja na stranicama su stalna, a zadnje je izmjena "Aktivnosti ministarstava" u "Aktivnosti ministarstava i organa" pri čemu se sada na stranici Vlade osim obavještenja iz ministarstava preuzimaju i obavještenja iz samostalnih uprava i upravnih organizacija, za koje urednik stranice označi da se trebaju objaviti i na stranici Vlade.  

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba