Skip to main content
Please wait...

Grafički prikaz podataka o turizmu u Kantonu Sarajevo

Pored do sada dostupnih podataka o turizmu u Kantonu Sarajevo kroz mjesečne i godišnje biltene koje Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo redovno prikuplja i objavljuje, na stanici ZIS.ks.gov.ba su sada dostupni i grafikoni koji prikazuju statističke pokazatelje turizma u Kantonu Sarajevo kroz godine.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba