Skip to main content
Please wait...

Održana prezentacija Baze podataka za javne nabavke u Kantonu Sarajevo

U vezi zaduženja za izradu Baze podataka o javnim nabavkama u Kantonu Sarajevo, ZIS je 08.02.2017. godine u sali Općine Centar Sarajevo održao prezentaciju rada Baze za organe uprave, upravne organizacije i službe, te pravosudna tijela Kantona Sarajevo.   Na prezentaciji je objašnjen sistem rada, način unosa, skrenuta pažnja na uputstva dostupna na stranicama, te kroz odgovore na pitanja razjašnjene dileme kod onih koji su ih imali, uključujući razlike u odnosu na objavu na Portalu EJN.   Prezentaciji su prisustvovali predstavnici organa: MON, MZ, MUP, MBP, MPZ, MRSRI, MKI, MPU, MF; SSZP, SSP (u svoje i u ime Kabineta), Press, UK, KP; DRR, ZBPP, ZIK; KAPSA, Tužilaštvo KS, TBPK. Na prezentaciju su bili pozvani i drugi organi, od kojih neki imaju unose u sistemu, a neki još nisu počeli unos: MP, MS, MKS; SSV, SP, UZ; KUIP, KUCZ, ZPR; Pravobranilaštvo KS, Kantonalni sud, Općinski sud. ZIS je ovom prezentacijom zaokružio projekat i ispunio svoje obaveze, iako se rad nastavlja i dalje, na otvorenim tehničkim predmetima i unosu novih organizacija.   Obzirom na brojnost drugih kantonalnih organizacija koje trebaju biti u sistemu, bit će posebno organizovane prezentacije za obrazovne, odnosno ostale organizacije, u saradnji sa TBPK.  

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba