Skip to main content
Please wait...

Izvještaj o radu ZIS KS za 2016. godinu

Na stranici http://zis.ks.gov.ba/izvjestaji je postavljen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2016. godinu. Izvještaji su urađeni po traženoj formi, ali su dodani i prilozi sa ključnim pokazateljima u periodu od reda 10 godina koji pokazuju sljedeće: pokazatelji rada i razvoja ukazuju na povećanje broja i opsega pruženih usluga i podizanje kvaliteta dostupnih servisa; broj i struktura zaposlenih pokazuje pad broja zaposlenih, uz nepovoljnu strukturu sa malo stručnih zaposlenika u smislu VSS; primanja po kategorijama poslova pokazuju apsolutno (u odnosu na tržište, federalne i općinske organe) i relativno (u odnosu na KJP i neke organe) niska primanja stručnih zaposlenika; iznosi kapitalnih nabavki pokazuju male iznose kapitalnih ulaganja u zajednički sistem, te je postignuto više rezultat znanja i truda kroz korištenje alternativnih i besplatnih rješenja, nego ostvarenog kapitalnog ulaganja; finansijski izvještaj pokazuje da nema dugovanja i prekoračenja budžeta; anketa zadovoljstva korisnika pokazuje da većina korisnika rad i djelovanje ZIS prema korisnicima ocjenjuje kao Iznad kantonalnog prosjeka ili Najbolja uslužna organizacija u Kantonu.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba