Skip to main content
Please wait...

Internet portal za propise Kantona Sarajevo

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je napravio novi internet portal za propise Kantona Sarajevo na zasebnoj domeni http://propisi.ks.gov.ba, čime se po prvi put osigurava centralna evidencija, pretraživanje i besplatan internet pristup propisima kantonalnih organa. Dopunu, preciznost i ažurnost propisa osiguravaju sami organi, kao nosioci pripreme, kroz postavljanje na svojim stranicama. Propisi se onda automatski kopiraju na portal. Na http://propisi.ks.gov.ba/uputstvo su principi i uputstva za unos, kao i poželjne prakse. Projekat je pokrenut i napravljen radi utvrđene potrebe za jednostavnim i praktičnim pristupom propisima, time realizirajući obavezu iz Strategije razvoja KS do 2020. g. “Javni portal za detaljno i precizno pretraživanje zakona i zakonskih procedura, službenih listova kao i online pristup istim”. Dodatni razlog je neprovođenje člana 7. Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" gdje stoji da “Poseban interes iz prethodnog stava ostvaruje se omogućavanjem da se bez naknade pristupa "Službenim novinama" objavljenim na WEB stranici Izdavača”. Ipak, za pristup je potrebna šifra, koja se dobija plaćanjem godišnjeg pristupa. Pored toga, stranice JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine, gdje se objavljuju i Službene novine Kantona Sarajevo. imaju tek minimalnu funkcionalnost koja ne omogućava da se jednostavno i tačno nađe važeći propis, nema povezivanja propisa i njegovih izmjena, njegov puni sadržaj u svakom odabranom momentu nije dostupan, itd. Informacija o o novom internet portalu za propise je, zajedno sa drugim dokumentima, poslana Vladi Kantona Sarajevo 21.06.2017. g. a uvrštena u dnevni red 24.08.2017. g. Vlada je primila na znanje Informaciju ali nije prihvatila predloženi zaključak da se organi uprave i upravne organizacije zaduže da važeće i buduće propise postavljaju na stranice. Obzirom na evidentnu pristupačnost i praktičnost portala za propise kantonalnim organima, kao i građanima i poslovnim subjektima, razmatramo dalja unapređenja, a jedno od njih je uvezivanje propisa Grada Sarajeva i općina u sastavu KS: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Trnovo i Vogošća. U tom smislu je ovim organima poslan prijedlog za saradnju.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba