Skip to main content
Please wait...

Pristupačnost internet stranica Kantona Sarajevo za slijepe i slabovidne osobe

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je pokrenuo projekat "Pristupačnost internet stranica Kantona Sarajevo za slijepe i slabovidne osobe" sa ciljem da se slijepim i slabovidnim osobama uklone ili bar umanje barijere za korištenje internet stranica KS i tako osigura pristupačnost informacija, sadržaja i usluga koje se nalaze na njima. Projekat su u periodu 07.–09.2017. realizirali uposlenici Zavoda vlastitim resursima, bez dodatnih troškova, uz saradnju sa korisnicima iz Udruženja slijepih KS. Kantonalne stranice (njih 26) su u najvažnijim elementima prilagođene za slijepe i slabovidne osobe. Pripremljene su preporuke urednicima po organima kojih se oni trebaju pridržavati prilikom postavljanja sadržaja na svoju stranicu i one se mogu naći na http://zis.ks.gov.ba/propisi. Zavod će prilikom izrade novih ili redizajna postojećih stranica inicijalno uvrstiti pitanje pristupačnosti u projektne zahtjeve i kontrolu. Kroz projekat je ustanovljena velika korist informacionih tehnologija za slijepe i slabovidne osobe, ali i da uobičajena pomoć ovim osobama ne uključuje takvu pomoć. Stoga su date i preporuke za nadležna ministarstva. U prilogu je Informacija o realizaciji Projekta koja je, zajedno sa drugim dokumentima i izvještajima o urađenom, poslana Vladi Kantona Sarajevo 19.10.2017. godine.
4_informacija.pdf (161.99 KB)

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba