Skip to main content
Please wait...

Obaveza izvještavanja o unosu u Bazu podataka za javne nabavke

Vlada Kantona Sarajevo je 15.02.2018. godine kroz izmjenu Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (Sl. novine KS, broj 8/18) uz dostavu izvještaja o finansijskom poslovanju uvela obavezu dostave izvještaja o javnim nabavkama sa podacima o planu javnih nabavki, pokretanje i tok postupka javnih nabavki i ugovaranje i realizacija javnih nabavki. Time su na neki način prihvaćena zapažanja i prijedlozi direktora Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo (ZIS) koji je 30.01.2017. godine i 13.07.2017. Vladi uputio Informaciju i Izvještaj o onome što je ZIS uradio na projektu Bazu podataka za javne nabavke KS, uz zapažanja šta nedostaje da bi primjena Odluke Vlade o Bazi podataka o javnim nabavkama imala rezultate. Uočeno je da nedostaju sljedeći dokumenti koje trebaju pripremiti oni koji su Odlukom Vlade obavezani da provode nadzor: 1. Uputstvo o sadržaju Baze podataka javnih nabavki; 2. Procedura postupanja za nabavku koja je pogrešna, štetna, neopravdana ili nedokumentovana; 3. Procedura načina i obaveze nadzora nad prijavom u sistem, primjenom Odluke i unosom. Direktor ZIS je prenio ova zapažanja i Timu za borbu protiv korupcije (TBPK) i dao prijedlog da se, za nadzor nad primjenom Odluke Vlade za organe uprave i upravne organizacije, dopuni Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu na način da izvještaj o finansijskom poslovanju ima i dio koji se odnosi na provođenje i objavu javnih nabavki. Dati su posebno prijedlozi za ustanove koje dostavljaju izvještaje resornom ministarstvu, odnosno načini provjere. Stoga se može izraziti zadovoljstvo da je bar jedan od prijedloga usvojen, makar djelomično i sa zakašnjenjem. Obzirom da je formulacija u Odluci uopštena i da nije propisana forma, ZIS je kroz svoj Izvještaj o finanijskom poslovanju, koji je dio Izvještaja o radu za 2017. godinu primjerom pokazao kako u najmanjem treba izgledati taj izvještaj. Tabelani prikaz treba pokazati koliko je u godini izvršeno ukupno nabavki, koliko je od toga ugovoreno i koliko realizirano po ZJN BiH, koliko od toga objavljeno na stranici organa odnosno Bazi javnih nabavki KS po Odluci Vlade o Bazi podataka o javnim nabavkama, a koliko je objavljeno na stranici ejn.gov.ba po ZJN BiH.
4_izvjestaj.pdf (182.79 KB)

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba