Skip to main content
Please wait...

Promjene načina prikupljanja podataka o broju zaposlenih osoba

Obavještavamo korisnike statističkih podataka da je došlo do promjene načina prikupljanja podataka o broju zaposlenih osoba. Federalni zavod za statistiku u 2018. godini je prestao publikovati podatake o broju zaposlenih osoba u Federaciji BiH, koji su prikupljani putem Mjesečnog izvještaja o zaposlenima i plaći (Rad-1) i počeo sa obradom i objavljivanjem podataka o broju zaposlenih osoba iz administrativnog izvora. Podatke o broju zaposlenih osoba iz administrativnog izvora, baze Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa Federalni zavod za statistiku preuzima od Porezne uprave Federacije BiH u mjesečnoj periodici. Podaci o broju zaposlenih iz baze Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nisu uporedivi sa prethodno  objavljivanim  mjesečnim  i  godišnjim  podacima  o  broju  zaposlenih,  zbog  različitog obuhvata. Od januara 2018. godine  mjesečno će se publikovati podaci o broju zaposlenih za Federaciju BiH , dok će se podaci o broju zaposlenih po kantonima i općinama  publikovati jednom godišnje u tematskom biltenu zaposlenosti.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba