Skip to main content
Please wait...

Izvještaj o radu ZIS KS za 2017. godinu

Vlada Kantona Sarajevo premijera Adema Zolja je 11.04.2018. godine usvojila Izvještaj o radu Zavoda za informatiku i statistiku sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu. Izvještaji su urađeni po traženoj formi, ali su dodani i Pokazatelji rada i razvoja Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo u periodu 2007.-2017. koji pokazuju sljedeće: • informatika je u predmetnoj godini napravila najveći broj projekata i materijala dostavljenih Vladu od kada postoji ZIS, a statistika je izvršila obaveze uz smanjeni broj zaposlenika; • brojčani pokazatelji rada i razvoja ukazuju na stalno povećanje broja i opsega pruženih usluga i podizanje kvaliteta dostupnih servisa; • finansijski izvještaj pokazuje da nema dugovanja i prekoračenja budžeta, kao ni fiktivne potrošnje; • anketa zadovoljstva korisnika pokazuje da većina korisnika rad i djelovanje ZIS prema korisnicima ocjenjuje kao "Iznad kantonalnog prosjeka" ili čak "Najbolja uslužna organizacija u Kantonu"; • ZIS je u potpunosti primijenio Odluku Vlade o Bazi podataka javnih nabavki i kroz ovaj izvještaj dao primjer kako unositi podatke i napraviti potpuni izvještaj o tome koji pokazuje primjenu Odluke. Takvi rezultati su postignuti uprkos sljedećem: • iznosi kapitalnih nabavki pokazuju male iznose kapitalnih ulaganja u zajednički sistem, te je postignuto više rezultat znanja i truda kroz korištenje alternativnih i besplatnih rješenja, nego ostvarenog kapitalnog ulaganja; • broj i struktura zaposlenih pokazuje pad broja zaposlenih, uz nepovoljnu strukturu sa malo stručnih zaposlenika u smislu VSS koji nose posao; • nedostajao je inžinjer, voditelj projekata i pravnik, a ekonomske poslove radi tehnički sekretar; • primanja po kategorijama poslova pokazuju apsolutno i relativno niska primanja posebno stručnih zaposlenika, koji nemaju dodatke, što je razlog odlaska; • ZIS nije privlačno mjesto za rad jer se traže visoki formalni i suštinski kriteriji sposobnosti te rad u okruženju gdje su zadaci koje zaposlenik dobija obimni, složeni i mjerljivi, a primanja nevelika. Iako naprijed navedeni pokazatelji pokazuju stalni rad i dugotrajni napredak, u vrijeme podnošenja ovog izvještaja situacija je promijenjena i može se reći alarmantna. Čak 13 dostavljenih materijala nisu došli na dnevni red Vlade premijera Elmedina Konakovića, a dva su povučena i nisu donešeni zaključci. Zahtjevi za odobrenje ponovnog prijema za stručna mjesta uz obrazloženje koje poslove trebaju preuzeti nikada nisu stavljeni na dnevni red Vlade. Radi nedovoljnog prijema u ZIS je došlo do smanjenja sa nekadašnjih 21 zaposlenih na 19 budžetiranih ali 15 sada raspoređenih. U kontekstu povećanja obima i složenosti posla i smanjenja broja zaposlenika a najviše radi nemogućnosti popune radnih mjesta ZIS više ne može izvršavati svoje obaveze. Ovo znači da je deset godina izgrađivani i unapređivani sistem u padu i bez potrebnog nadzora, o čemu su nakon premijera upozoreni i članovi Vlade.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba