Skip to main content
Please wait...

ZIS KS Vladi dostavio 12 materijala koji nisu prethodno razmatrani

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je Vladi premijera Zolja u periodu 16.04. do 18.04. na razmatranje dostavio 12 materijala. Radi o ažuriranim materijalima koje nije razmatrala prethodna Vlada premijera Konakovića. Od navedenih je već na 122. sjednicu za 19.04. Vlade uvršteno osam materijala, a nadamo se da će i preostalih pet biti uvršeno čim prije. Preostali materijali se odnose na potrebu prijema, jer je u Zavodu došlo do smanjenja broja zaposlenih, te na prijedloge za sistem rada Vlade. Direktor Zavoda sa ovim premijerom posebno radi na koracima za provođenje ciljeva navedenih u Pravcima djelovanja Vlade Kantona Sarajevo u 2018. godini. Prethodno je Stručna služba Vlade Zavodu vratila 11 materijala predatih od 2015. do 2017. godine. Nerazmatrani materijali iz 2018. godine su ostali Vladi premijera Zolja i od njih je na dnevni red do sada došao Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu.  

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba