Skip to main content
Please wait...

Registar imenovanih lica u Kantonu Sarajevu i drugi projekti

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je na zahtjev Tima za borbu protiv korupcije Vlade KS napravio Registar imenovanih lica u Kantonu Sarajevu na zasebnoj domeni http://il.ks.gov.ba, Registar će biti javno dostupan od 02.07.2018. godine kada je zakazana pres konferencija. Zavod je u ovoj sedmici završio i nekoliko drugih novih projekata koje inače radi za kantonalne organe, a to su: elektronski Registar personalnih podataka za potrebe Kantonalne uprave civilne zaštite KS, kakav je napravio i za druge organe uprave KS; elektronski Registar izdatih licenci putničkim organizatorima putovanja za potrebe Ministarstva privrede KS; aplikacija za organizovanje, polaganje i objavu stručnih ispita uz obavijesti o rezultatima za potrebe Ministarstva zdravstva KS. Aplikacije će biti puštene u rad nakon dobijanja saglasnosti organa za koje su napravljene. Omogućuju automatizaciju rada i pripreme različitih koraka u procesu. Podaci o licencama i stručnim ispitima će biti vidljivi na stranicama resornih ministarstava. Dogovorena je i izrada Registra ugovora javno-privatnog partnerstva za potrebe Komisje Vlade KS za javno-privatno partnerstvo. http://vlada.ks.gov.ba/najava/konferencija-za-medije-povodom-prezentaci…  

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba