Skip to main content
Please wait...

Obavještenje o Odluci o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo

U vezi Odluke o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo koju je Vlada donijela na  144. sjednici održanoj 02.10.2018. godine, a u kojoj se navodi da "Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo formira jednistvenu bazu podataka putem automatskog preuzimanja", Zavod obavještava institucije na nivou Kantona Sarajevo iz člana 2. Odluke. da nismo još počeli sa uspostavom takvog novog sistema.  Pored drugih obaveza i projekata, poseban razlog je smanjenje broja zaposlenih i nemogućnost popune stručnih radnih mjesta, radi čega su ponavljani ili će ponovo biti ponovljeni javni konkursi. Do izrade novog sistema institucije mogu po dosadašnjoj praksi zasnovanoj na prethodnom Zaključku Vlade od od 30.11.2017. g. podatke dostavljati Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS koji ih unose u bazu podataka koja se prikazuje na stranicu http://il.ks.gov.ba.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba