Skip to main content
Please wait...

Šta se događa sa statističkim podatcima na zvaničnoj web stranici Skupštine Kantona Sarajevo?

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba