Skip to main content
Please wait...

Ponovljeni javni konkurs za popunu radnog mjesta: viši stručni saradnik – sistem inžinjer

PONOVLJENI JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo - viši stručni saradnik - sistem inžinjer - 1 (jedan) izvršilac   Opis poslova: Organizuje i unaprijeđuje računarski sistem organa uprave i stručnih službi Kantona i brine se za njegov optimalan rad; planira, dokumentuje i unaprijeđuje postavke servera, radnih stanica, korisnika i informatičkih servisa Kantona, te mrežne opreme po potrebi; priprema pravilnike i uputstva o upotrebi informacionog sistema; planira i postavlja evidenciju i statistiku događaja u sistemu; planira mjere pohrane i zaštite sistema i podataka; planira postavke i organizaciju sistemskih i aplikativnih programa; prati pravce razvoja i stanja informacionih tehnologija u oblasti admininistarcije i razvoja sistema; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu rukovodioca.   Uslovi: VSS- Elektrotehnički fakultet, Fakultet informacionih tehnologija, Škola nauke i tehnologije Sarajevo smjer kompjuterske nauke ili Fakultet za saobraćaj i komunikacije smjer komunikacije; položen stručni ispit; 2 godine radnog iskustva na poslovima sistemske infrastrukture; poznavanje administracije sistema (Windows, Linux), baza podataka i aplikacija; sklonost timskom radu, kreativnost, odgovornost, orijentiranost cilju i proaktivnost u izvršavanju radnih zadataka.   Trenutno nije poznat iznos osnovne plate, jer Vlada treba utvrditi osnovicu. Očekujemo da će iznos biti poznat do kraja procedure prijema. Na platu postoji zakonski dodatak za staž, topli obrok i karta za prijevoz.   Puni tekst oglasa prema kojem se vrši prijava se nalazi u prilogu, a objavljen je na stranici Agencije za državnu službu FBiH na http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=84&view=5336. Oglas je objavljen u dnevnim novinama Dnevni Avaz i Oslobođenje 23.05.2012. Skrećemo pažnju kandidatima da "ovjerena izjava kandidata o poznavanju administracije sistema (Windows, Linux), baza podataka i aplikacija" znači da u Općini ovjere traženu izjavu. To je formalni uslov, a stvarno znanje će se utvrditi na stručnom ispitu. REZULTAT: Na ispitu su bila dva uspješna kandidata, od kojih je jedan odustao, dok će drugi biti primljen.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba