Zavod za informatiku i statistiku KS

Nova stranica Skupštine

Internet stranica Skupštine KS je napravljena 2009.g., te u međuvremenu više puta unapređivana.

Stranica je od 09.2013. godine prebačena na novu platformu, te tehnički i funkcionalno znatno dorađena, o čemu možete više informacija naći u priloženoj afiši, odnosno direktnom posjetom na http://skupstina.ks.gov.ba.

Inovirana stranica predstavlja važan i nezaobilazan medij za distribuciju materijala i uvid u rad Skupštine. Posebno skrećemo pažnju na praćenje realizacije Programa rada Skupštine, te statistike i odgovora na zastupnička pitanja i inicijative.

Prilozi: 
DokumentVeličina
PDF icon Afisa skupstina 2013.pdf349.09 KB