Skip to main content
Please wait...

Broj turista u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu raste, tako govore i statistički podaci.

Taj rast predvodi Kanton Sarajevo. Ukupan broj dolazaka turista u 2019. godini u Kantonu Sarajevo iznosio je 667373 što je za 16,90 posto više u odnosu na 2018. godinu, kada je taj broj iznosio 570889. Ukupan broj noćenja turista u 2019. godini u Kantonu Sarajevo iznosio je 1308382 što je za 17,48 posto više u odnosu na 2018. godinu, kada je taj broj iznosio 1113659 . Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka bilo je 13,47 posto, a stranih turista 86,53 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju noćenja bilo je 11,29 posto, a stranih turista 88,71 posto. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Saudijske Arabije (9,52 posto) ,Hrvatske ( 7,97 posto), Ujedinjeni Arapski Emirati (6,41 posto), NR Kine(6,01 posto) ,SAD (3,85 posto) Njemačka (3,72), Srbija (3,50 posto ), što je ukupno 40,98 posto . Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 59,02 posto noćenja. Najveći broj dolazaka  kao i noćenja ostvaren je u mjesecu augustu, dok je najmanji u mjesecu januaru.  

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba