Skip to main content
Please wait...

Da li u zavodu za informatiku i statistiku KS takođe postoje uređaji za određena praćenja zastupnika i uposlenika i koja je pravna osnova za sankcionisanje onih koji nelegalno vrše prisluškivanje?

Vrsta akta
Rad organa uprave
Oblik akta - rad organa
Odgovori na zastupnička pitanja
Izvještaj
Ne
Pravni izvor
Interni dokument
Sjednica
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.06.2019
Datum sjednice

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba