Skip to main content
Please wait...

Inicijativa da se izradi nova samostalna web stranica na kojoj bi bile objavljene sve obavijesti o javnim raspravama svih javnih organa Kantona Sarajevo

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba