Skip to main content
Please wait...

Molim da mi dostavite sljedeće informacije: • Broj mladih osoba (18 – 30 godina) koji su napustili BiH u periodu 2019 i 2020 godina razvrstano po općinama.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba