Skip to main content
Please wait...

Upotreba novih tehnologija prilikom online prenosa sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Dana 05.01.2021. godine održana je 32. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj je imenovan novi saziv Vlade Kantona Sarajevo. Po već ustaljenoj praksi prouzrokovanoj pandemijom COVID-19 virusa, održavanje online sjednice je omogućio Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo putem online platforme za video konferencije. Novost u odnosu na dosadašnja zasjedanja je upotreba specijalne opreme za video konferencije, odnosno kamere koja je bila postavljena u sali Vlade Kantona Sarajevo. Korištenje ove kamere je omogućilo da svi članovi Vlade Kantona Sarajevo, koji su bili prisutni u sali, aktivno učestvuju u radu sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, te da novoimenovani premijer Vlade Kantona Sarajevo Edin Forto predstavi svoj ekspoze u direktnom prenosu. Također, korištenje kamere je omogućilo Televiziji Sarajevo da lakše i jednostavnije izvrši direktan prenos na svojoj stranici. Specijalnu opremu za video konferencije za potrebe online sjednica Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo je nabavio Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo.  

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba