Skip to main content
Please wait...

Odluka o dopuni Plana javnih nabavki Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2021. godinu

Vrsta akta
Pojedinačni akti
Oblik akta - pojedinačni akt
Odluka
Plan nabavki
Oblik akta - rad organa
Odgovori na zastupnička pitanja
Izvještaj
Ne
Pravni izvor
Interni dokument
Prilog
Odluka (2.24 MB)
Datum sjednice
Timestamp

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba