Skip to main content
Please wait...

Vrsta akta
Pojedinačni akti
Oblik akta - pojedinačni akt
Odluka
Plan nabavki
Oblik akta - rad organa
Odgovori na zastupnička pitanja
Izvještaj
Ne
Pravni izvor
Interni dokument
Datum sjednice
Timestamp
Pet, 05/19/2023 - 13:23

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba