Skip to main content
Please wait...

Vlada KS: Utvrđen Prijedlog budžeta za 2019. godinu i upućen prema Skupštini Kantona

Vlada Kantona Sarajevo danas je utvrdila Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu u iznosu od 941.762.186 KM i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

U javnoj raspravi koja je provedena nakon utvrđivanja Nacrta 26. decembra prošle godine, o budžetu se amandmanski očitovalo 120 pravnih subjekata.

Ministarstvo finansija KS, zajedno sa ostalim ministarstvima, je detaljno analiziralo utvrđeni Nacrt te došlo do različitih korektivnih mjera kako bi se budžet kvalitativno unaprijedio.

Polazeći od činjenice da je Nacrt budžeta sačinila prethodna Vlada, iz Ministarstva finansija ističu, da se u ovoj fazi, u kratkom periodu i skraćenoj javnoj raspravi jedino mogla uraditi kvalitativna korekcija tog nacrta. Resorni ministar Amel Kovačevnaglašava da se spomenuto kvalitativno unapređenje bazira na koalicionim dogovorima i smjernicama:

“Mi imamo svoje principe koje smo u ovako kratkom vremenu htjeli maksimalno inkorporirati na pozicijama gdje nam je to bilo dostupno. Zaustavili smo određene projekte i procese za koje smo smatrali da u ovom trenutku nemamo dovoljno kvalitetnih informacija da bi oni bili planirani u ovom budžetu što je i odredilo ovakav Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo”.

Predloženi budžet se kreće u okvirima Nacrta budžeta uz njegovo povećanje u stavci zaduživanje putem aukcije u iznosu od 12,9 miliona KM što je nastavak prakse prethodne Vlade te je planiran i veći prihod od usluga parkiranja za 300.000 KM od onoga što je navedeno u Nacrtu budžeta.

Uz Prijedlog budžeta, danas je utvrđen i Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta.

 

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba