Skip to main content
Please wait...

Direktor Šehović i zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a Khoshmukhamedov: Od naredne godine usluge Vlade KS još dostupnije građanima

Sredstva u iznosu od 202.000 KM bit će uložena za digitalnu transformaciju Kantona Sarajevo, odnosno za izradu digitalne informacione platforme za pametno Sarajevo. Na ovaj način će Vlada KS bit transparentnija, a samim time će i svoje usluge učiniti još dostupnijim građanima.

Ovim povodom, danas su direktor Zavoda za informatiku i statistiku KS Dino Šehović i zamjenik rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) Sukhrob Khoshmukhamedov potpisali Sporazum o finansiranju.

“Ovaj projekt ima za cilj postavljanje temelja za digitalnu transformaciju koja će omogućiti brže i učinkovitije djelovanje institucija Kantona Sarajevo. Smanjiti operativne troškove i pružiti tačne podatke o stanju u KS”, poručio je direktor Šehović.

Dodao je kako se će se u prvoj fazi projekta napraviti inventura stanja KS za dva sektora, tačnije ministarstva o čemu će odlučiti Vlada KS, a to će u budućnosti biti korisno kako za javni tako i za privatni sektor. Mapirat će se sve e - usluge koje trenutno postoje, kao i one koje su u planu, i to kroz prostorni prikaz svih objekata i podataka.

“Obezbijedit ćemo modularni razvoj i ‘pametno’ (smart) upravljanje ministarstvima, javnim institucijama i preduzećima sa postojećim i novim izvorima podataka”, naglasio je direktor Šehović.

Zavod za informatiku i statistiku je uz podršku Vlade Kantona Sarajevo za ovaj projekt izdvojio 170.000 KM, a UNDP 32.000 KM.

“Saradnja UNDP – a i Vlade Kantona Sarajevo u ovoj godini je najintezivnija do sada. Ovaj projekt je veoma značajan i nadam se da će njegovi rezultati biti vidljivi tokom prvog tromjesječja naredne godine”, najavio je Khoshmukhamedov.

Sporazum je potpisan na otvaranju četvrtog Sarajevo Unlimiteda 2019, koji je počeo danas, i trajat će naredna dva dana.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba