Skip to main content
Please wait...

Uspostavljena web aplikacija za praćenje prisutnosti koronavirusa (Covid-19) na području Kantona Sarajevo

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u saradnji sa GDi Sarajevo je uspostavio web aplikaciju za praćenje prisutnosti koronavirusa (Covid-19) na području Kantona Sarajevo.

Aplikacija je sastavni dio projekta izrade digitalne platforme za Kanton Sarajevo koju je Zavod za informatiku i statistiku KS ranije pokrenuo.

Aplikacija sadrži detaljne podatke o osobama i njihovim lokacijama koji su u sistemu nadzora na osnovu podataka Zavoda za javno zdravstvo KS.

Građanima su dostupni samo statistički podaci po općinama u Kantonu Sarajevo, s tim da aplikacija trenutno nije prilagođena za mobilne uređaje.

Navedenu aplikaciju možete pogledati na sljedećem linku: https://arcg.is/1OGT5j

 

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba