Skip to main content
Please wait...

Sjednica Skupštine KS održat će se “online” 23. aprila 2020.godine

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo danas je potvrdio da će se redovno zasjedanje Skupštine održati u četvrtak, 23. aprila 2020. godine.

Kako je dogovoreno, na Dnevnom redu 24. sjednice naći će se sljedeće tačke:

- Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

- Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo;

- Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu;

- Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo;

- Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj;

- Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda na nekretninama između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo sa druge strane bez naknade;

- Prijedlog Programa rada SKS za 2020. godinu;

- Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2020. godine;

- Informacija Vlade Kantona Sarajevo i Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo o poduzetim aktivnostima po resorima u vezi sprovođenja mjera radi spriječavanja širenja zarazne bolesti koronavirus;

- Informacija o ublažavanju posljedica pandemije koronavirusa na privredu u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera.

Kako je i najavljeno, sjednica Skupštine bit će održana online zbog proglašenog stanja nesreće. U slučaju ostvarivanja adekvatnih tehničkih uslova za emitovanje iste uživo, putem TVSA, građani će biti blagovremeno informirani.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba