Skip to main content
Please wait...

Zavod za statistiku i informatiku KS: U subotu prekid rada web stranica, internet pristupa i e-mail komunikacije

Iz Zavoda za informatiku i statistiku KS obavještavaju sve korisnike informacionog sistema organa uprave Kantona Sarajevo da će se u okviru planiranih aktivnosti provoditi radovi na mašinskim instalacijama za klimatizaciju server sale.

Zbog navedenog doći će do prekida rada web stranica, internet pristupa i e-mail komunikacije organa uprave KS.

Radovi su planirani 02. oktobra 2021. godine (subota) od 8 sati, a ponovna uspostava spomenutih servisa je planirana tokom navedenog dana.

 

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba