Poljoprivreda i šumarstvo

 • Proizvodnja,prodaja i zalihe šumskih sortimenata u Kantonu Sarajevo za mjesec januar 2013.
  17.04.2013
 • Brojno stanje stoke i stočna proizvodnja 2012.
  17.04.2013
 • Proizvodnja,prodaja i zali9he šumskih sortimenata u Kantonu Sarajevo za mjesec decembar 2012.
  15.03.2013
 • Proizvodnja,prodaja i zali9he šumskih sortimenata u Kantonu Sarajevo za mjesec decembar 2012.
  15.03.2013
 • Zaklana stoka i perad IV tromjeseče 2012.
  15.03.2013
 • Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata za novembar 2012.
  14.02.2013
 • Zasijane površine u 2012
  14.02.2013
 • Ostvareni prinosi kasnih usjeva i voća 2012.
  14.02.2013
 • Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata za oktobar 2012.
  17.01.2013
 • Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata septembar 2012.
  12.12.2012