Stanovništvo

 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za period januar-august 2010. za KS
  09.11.2010
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za august 2010.
  09.11.2010
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za period januar-juli 2010. za KS
  05.10.2010
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za juli 2010.
  05.10.2010
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za juni 2010.
  07.09.2010
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za period januar-juni 2010. za KS
  07.09.2010
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za period januar-maj 2010. za KS
  09.08.2010
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za maj 2010. za KS
  09.08.2010
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za period januar-decembar 2008. godine za Kanton Sarajevo
  12.03.2009
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za period januar-april 2010. za KS
  06.07.2010