Trgovina

 • Prodaja poljoprivrednih proizvoda, avgust 2018
  16.09.2019
 • Trgovina na malo prema trgovačkim strukama, avgust 2018
  16.09.2019
 • Top 10 zemalja u izvozu i uvozu po sektorima SMTK Rev 4 u FBiH, avgust 2018
  13.09.2019
 • Trgovina na malo prema trgovačkim strukama, avgust 2018
  13.09.2019
 • Trgovina na malo prema pretežnoj djelatnosti, avgust 2018
  13.09.2019
 • Izvoz uvoz po mjesecima 2017 i 2018 u BiH juli 2018
  13.09.2019
 • Izvoz uvoz po mjesecima 2017 mi 2018 u BiH juli 2018
  13.09.2019
 • Izvoz uvoz po mjesecima 2017 i 2018 u FBiH juli 2018
  13.09.2019
 • Izvoz uvoz po mjesecima 2017 mi 2018 u KS juli 2018
  13.09.2019
 • Pregled kretanja cijena izabranih proizvoda, juli 2018
  13.09.2019