Turizam

 • pregled broja turista i nocenja po zemljama i objektima za period januar april 2009.
  12.06.2009
 • pregled broja turista i nocenja po zemljama i objektima za april 2009.
  12.06.2009
 • pregled broja turista po zemljama iz kojih dolaze za april 2009.
  12.06.2009
 • Izvještaj o turističkim kapacitetima, turistima i noćenjima u Kantonu Sarajevo 2009. godine
  12.06.2009
 • Pregled broja turista po zemljama iz kojih dolaze, za mjesec januar 2009. godine
  12.03.2009
 • Izvještaj o turističkim kapacitetima, turistima i noćenjima u Kantonu Sarajevo, 2009. godine
  12.03.2009
 • Kapaciteti, turisti i noćenja, decembar/prosinac 2008. godine
  12.03.2009
 • Kapaciteti, turisti i noćenja, oktobar 2008
  11.11.2008
 • Izvještaj o broju noćenja u Kantonu Sarajevo za mjesec januar 2008
  15.02.2008
 • Izvještaj o turističkim kapacetitma, turistima, noćenjima i prihodima u turizmu u Kantonu Sarajevo za januar 2008. godine
  15.02.2008