Ugostiteljstvo

 • Broj poslovnih jedinica i kapaciteti po vrstama i kategorijama u KS za 2013.
  14.06.2013
 • Broj poslovnih jedinica i kapaciteti po vrstama i kategorijama u KS za 2012.
  10.05.2013
 • Uporedni pregled prometa u ugostitljstvu za 2012.
  17.04.2013
 • Broj poslovnih jedinica i kapaciteti po vrstama i kategorijama u KS za 2012.
  17.04.2013
 • Broj poslovnih jedinica i kapaciteti po vrstama i kategorijama u KS za 2012.
  15.03.2013
 • Broj poslovnih jedinica i kapaciteti po vrstama i kategorijama u KS za 2012.
  14.02.2013
 • Uporedni pregled prometa u ugostiteljstvu, III tromjesečje 2012.
  17.01.2013
 • Promet u ugostiteljstvu III tromjesečje 2012.
  17.01.2013
 • Broj poslovnih jedinica i kapaciteti po vrstama i kategorijama u KS za 2012.
  17.01.2013
 • Broj poslovnih jedinica po vrstama i kategorijama u kantonu sarajevo za 2012.
  12.12.2012