Skip to main content
Please wait...

Prednact Zakona o državnoj službi u KS

Povodom prednacta Zakona o državnoj službi u KS, koji se nažalost sveo na pitanje mandata, u prilogu su: - primjedbe ZIS upućene Ministarstvu pravde 01.07.2015. prema javnom pozivu na konsultacije na tekst prednacrta, - primjedbe direktora ZIS upućene članovima Vlade 14.10.2015. sa prijedlogom boljih mogućnosti za ono što jesu problemi, - reagovanje direktora ZIS na članak obavljen na Klik-u u vezi slične tematike, koji ne prikazuje kako jedan složeni sistem radi u stvarnosti i koji su važni suštinski problemi državne službe.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba